Skriv ut den här sidan

Waranmottagning

Vi tar emot dig som har remiss från din läkare.

Hos oss tas INR/PK-prov som visar hur snabbt blodet koagulerar. Provsvar med dosering och ny tid för följande PK-prov lämnas under dagen efter ditt besök. Vi ger också information och rådgivning kring Waranbehandling.

Tid för provtagning är måndag-fredag mellan kl. 08.00 – 10.00.

  • Anmäl dig i receptionen innan provtagning.
  • Den nya Waranordination kan hämtas mellan kl. 13.00 -16.30 i receptionen.
  • Om du är förhindrad att hämta ordinationen på vårdcentralen ska du vara tillgänglig på telefon så att mottagningssköterskan kan ringa upp dig mellan kl. 13.00 – 15.30. Det är viktigt att vi har rätt telefonnummer till dig.
  • Om du inte blir uppringd, ring vårdcentralen på telefonnummer 08-687 66 77 mellan kl. 15.30 – 16.30.
  • Om du och vårdcentralen inte får kontakt med varandra ska du fortsätta med föregående ordination.
  • Meddela oss om du reser bort.
  • Meddela om ett ingrepp planeras på sjukhus eller hos tandläkare.
  • Vid nyinsättning av mediciner måste du tala med din läkare som ordinerar Waran. Detta gäller även receptfria läkemedel och hälsopreparat.