Skriv ut den här sidan

Hemsjukvård

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. I hemsjukvården arbetar vi för att du ska få den bästa vården. Vi har en bred kompetens som ser till att du får den vård och hjälp du behöver. 

Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av en av våra distriktssköterskor i samråd med dig och din läkare. Ta kontakt med oss och be om en första bedömning hos din läkare.

Exempel på hälso- och sjukvårdsinsatser som vi gör är:

  • Hjälp med medicinhantering
  • Sårvård
  • Injektioner
  • Provtagning
  • Blodtryck

Vi har ofta sjuksköterskestudenter som kommer till oss för att göra sin verksamhetsförlagda utbildning och som kan komma att närvara under besöket hos dig.