Skriv ut den här sidan

Blodtrycksmottagning

Vi hjälper dig att hålla koll på ditt blodtryck

För dig som har diagnostiserats med högt blodtryck (hypertoni) finns även en tidsbokad blodtrycksmottagning. Där kan vi regelbundet följa ditt blodtryck och din medicinering och vid behov hjälpa dig att förändra dina levnadsvanor.

Boka tid till vår sjuksköterska på blodtrycksmottagningen genom att ringa på telefon nummer: 08-687 66 77

I Sverige har ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen ett förhöjt blodtryck (hypertoni). Många känner inte av sitt höga blodtryck eller får endast lindriga besvär som yrsel och trötthet. Ett högt blodtryck (över 140/90 mm Hg) leder till att blodkärlens väggar förändras och blir hårdare och mindre elastiska, vilket försvårar hjärtats pumparbete.

Det är viktigt att man behandlar sitt höga blodtryck för att minska risken för bland annat stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Faktorer som påverkar blodtrycket och som man själv kan påverka är rökning, alkohol, motion, vad man äter samt övervikt. De allra flesta personer med högt blodtryck behöver förutom att förändra sina levnadsvanor även läkemedel i någon form och ofta kombineras olika läkemedel.

Mer information finns även på www.1177.se