Skriv ut den här sidan

Vaccin mot den fästingburna infektionen TBE

TBE orsakas av ett virus som du kan bli smittad av genom fästingbett. Eftersom viruset kan ge en svår infektion i hjärnan och nervsystemet rekommenderas vaccination om du ofta vistas i riskområden. Tre injektioner krävs för ett fullgott skydd.

Fästingar är aktiva ungefär från tidigt i mars till sent i november.
I Sverige får cirka 200 personer diagnosen TBE varje år. Enstaka dödsfall i TBE förekommer. Av de vuxna som får infektionen får ungefär var tredje långvariga och ofta bestående skador. Hos barn under sju år är sjukdomsförloppet oftast lindrigare än hos vuxna. 

I Sverige finns TBE främst i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter. Runt 70-80 procent av alla rapporterade fall av TBE kommer härifrån. Särskilda riskområden är kusterna kring Södertörn samt vissa öar i östra Mälaren.


Utförligare information om viruset och rekommendationer om hur man undvika att få viruset kan erhållas från 1177 Vårdguiden.

Vaccination

Pris 

TBE, vuxendos 350 kr
TBE, barndos 300 kr