Skriv ut den här sidan

Vi erbjuder

Vi har cirka 9 000 listade patienter och erbjuder ett brett utbud av vårdtjänster. Våra medarbetare är vår största resurs med hög kompetens inom sina områden.

Hos oss behandlas vuxna, ungdomar och barn för sjukdomar och besvär. Det kan till exempel handla om hög feber, allergi, halsont, urinvägsinfektion, yrsel, ryggont eller kroniska sjukdomar som diabetes och astma/KOL.

Du kan få hjälp med att mäta blodtrycket, ta bort stygt eller lägga om sår, eller få råd och stöd om du vill sluta röka, gå ner i vikt eller förändra dina alkoholvanor. Du kan även få prata med någon om du känner dig nedstämd eller orolig.

Du som har behov av rehabilitering under och efter cancerbehandling

Centrum för cancerrehabilitering finns för dig som har behov av rehabilitering under och efter cancerbehandling. Vi arbetar med en långsiktig och planerad rehabilitering med målet att du ska komma tillbaka till ett bra liv efter din cancerdiagnos.

Inget remisstvång - sök själv till oss

Du kan söka själv genom att ringa. Vi har inget remisstvång. Någon från oss ringer upp dig samma dag eller nästföljande vardag och hör efter vilka behov du har.

Vi finns på Sabbatsbergs sjukhus

Kontakta oss på telefon 08-123 676 00. 

Läs mer på vår webbplats: rehabcancer.se