Skriv ut den här sidan

Akademisk vårdcentral

Vi har fått i uppdrag av Stockholms läns landsting att skapa en akademisk vårdcentral. Det innebär ett nära samarbete med universitet och högskolor i både utbildningsfrågor, kvalitetsarbete och forskning. Det här kommer att stärka kompetensen hos oss. Syftet är att höja vårdkvaliteten och få landstingsdriven vård i frontlinjen som ger dig bästa möjliga vård och trygghet.

Här arbetar vi tillsammans med forskare och studenter som är blivande läkare, sjuksköterskor m.fl. Studenterna får undervisning och handledning av kvalificerad och erfaren vårdpersonal och de får möjlighet att träffa och undersöka dig. Du som kommer till oss kan till exempel besöka en studentledd mottagning där studenter, som är i slutet av sin utbildning, tar hand om dig under handledning. Vi kommer också att bedriva patientnära forskning, så när du besöker oss kan det hända att du bli tillfrågad om du vill delta i ett forskningsprojekt. 

Hos oss är det alltid du som är i centrum. Du har viktiga kunskaper och erfarenheter att förmedla, något som behövs både i utbildningen av studenter och i utvecklingen av framtidens vård.

www.akademiskavardcentraler.se